Home » EKONOMİ » Yenilenebilir enerjili seralar geliyor

Yenilenebilir enerjili seralar geliyor

Hükümet 2020 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımını tarımsal yatırım destek programı aldı.

Türkiye’nin 2020 sonuna hangi tarım yatırımlarını destekleyeceğine ilişkin planı belli oldu, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

traktör 2

Karar doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin esasların belirlenmesini amaçlıyor.

2020 sonuna kadar kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için, kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları karar kapsamında bulunuyor.

Kararla tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar desteklenecek. Sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları da destek kapsamında olacak.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı da artık desteklenecek. Bitkisel ve hayvansal orijinli gübre işlemesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, bireysel sulama sistemleri, kırsal ekonomik altyapı yatırımları, Karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler de desteklenecek.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlarla bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutan üst limitinin yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanacak, hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenecek.

Karar uyarınca 81 ilde destekleme kapsamına alınacak proje konuları çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Nakdi ödeme tutarının binde 2’si oranında Ziraat Bankası’na hizmet komisyonu ödenecek.

Haksız destek ödemeleri geri alınacak, konu ceza işleme tabi tutulacak.

2011’de hükümet kararıyla başlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklemnesine İlişkin Karara dayanılarak çıkarılan tebliğlere ait iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar anılan Karar kapsamında hibe ödemelerine devam edilecek.

Desteklerin uygulanmasına ilişkin bir dizi tebliğ çıkarılacak.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

 

test